Klankkaatser, Hans van Koolwijk 2010Hans van Koolwijk is gefascineerd door klank; oermaterie die je kunt kneden, horen én voelen.
A T E L I E R - S T U D I O :
HET VEEM
Van Diemenstraat 412
NL 1013 CR Amsterdam

h a n s v a n k o o l w i j k @ p l a n e t . n l

+ 31 (0) 6 42 94 72 22